Logo Taksitt Play

Underlag

Det meste kan males

TakSitt-serien er spesielt utviklet for takstein og metalltak. Her er en oversikt over hvordan ulike tak behandles.

Ta kontakt med kundeservice om du har spørsmål om ditt tak!

Takstein av sement

Takstein av sement (også kalt betongtakstein) er en porøs stein som blir slitt over tid av vær og årstider. TakSitt Spesialmaling for Utvendige Tak skaper en beskyttende film som hindrer fukt og begroing i å skade steinen videre. Vi anbefaler ikke å male på glasert stein/tegl.

Vask med høytrykkspyler og vann. Spyl grundig bort alt av mose, soppvekst og alger, samt løse sandpartikler. Steinen må tørke godt før påføring av 1-2 strøk TakSitt Grunning for Takstein, avhengig av underlagets beskaffenhet. Når grunningen er tørr påføres 2 strøk TakSitt Spesialmaling for Utvendige Tak.

rød takstein

Rød takstein av sement. TakSitt er spesielt utviklet for takstein.

Metall

Metalltak kommer i mange former; Plater av stål og aluminium, bølgeblikk/korrugerte plater, taksteinimitasjon mm. Det meste kan males. Folierte plater skal ikke behandles.

Vask med høytrykkspyler og vann. Spyl bort alt av mose, soppvekst og alger, samt løse sandpartikler. Synlige rustflater må stålbørstes ned til bart metall. Tidligere malte flater vaskes med BUTINOX Kraftvask. Bart metall behandles med 2 fyldige strøk TakSitt Grunning fo Metalltak. Når grunningen har tørket påføres 2 strøk TakSitt Spesialmaling for Utvendige Tak.

 • Tak av aluminiumsplater.

 • taksteinimitasjon

  Taksteinimitasjon av metall. Dersom metallet er foliert eller plastbelagt, så bør det ikke males.

 • bolgeblikk

  Takplater av bølgeblikk/korrugert stål.

Asfalt takpapp

Takpapp kjennetegnes ved at det er store ruller som legges med overlapp og asfaltlimes med varme.

Sprekker i belegg, skjøter og rundt beslag tettes med egnet fugemasse. Taket børstes grundig for å fjerne alt løst materiale, mose og alger. Steder som har vært begrodd med mose eller alger behandles med BUTINOX Sopp- og Algedreper. Når taket er tørt påføres 2 strøk TakSitt Spesialmaling for Utvendige Tak.

 • takpapp

  Takpapp, et underlag som fint kan males med TakSitt.

 • takpapp

  Eksempel på takpapp med overlapp.

 • Takpapp

  Takpapp leveres som store ruller.

Eternitt

Eternitt er laget av asbest og sementblandinger. Fordi asbest er et helseskadelig materiale, har bruk av eternitt vært forbudt i Norge i mange år. Så lenge eternittplatene får stå uskadet er de imidlertid ufarlige. Det er først når man skal borre, banke eller sage i dem at de kan avgi asbest i luften.

Eternitt vaskes og behandles på samme måte som takstein av sement, men med kun ett strøk TakSitt Grunning for Takstein. Når grunningen er tørr påføres 2 strøk TakSitt Spesialmaling for Utvendige Tak.

Eternitt

Eternitt kan males og behandles likt som takstein

Supereternitt - skal IKKE males

Supereternitt brukes til vegg såvel som tak og må ikke forveksles med eternitt. Platene er ofte farget fra leverandør og har en ekstra hard overflate.

Det er svært vanskelig å få maling til å sitte på denne overflaten, og platene brukes bør derfor ikke males.

Veggpanel av supereternitt. Materialet er hardere enn eternitt og er vanskelig å male.

Veggpanel av supereternitt. Materialet er hardere enn eternitt og er vanskelig å male.

Shingel - skal IKKE males

Shingel kjennetegnes ved at det legges i overlapp, og ikke er hellimt.

Taket skal ha lufting og bør derfor ikke males.

 • Rød takshingel. Skal ikke males
 • Shingel. Skal ikke males