Finn fremgangsmåte for maling av taket ditt

Hva slags tak har du?

Fremgangsmåte

Male takstein av sement

Takstein av sement (også kalt betongtakstein) er en porøs stein som blir slitt over tid av vær og årstider. TakSitt Spesialmaling for Utvendige Tak skaper en beskyttende film som hindrer fukt og begroing i å skade steinen videre. Vi anbefaler ikke å male på glasert stein/tegl.

Kort oppsummert

 • Før du går i gang med arbeidet er det viktig at du tar en vurdering av tilstanden til taket.
 • Rengjør med høytrykkspyler og vann. Spyl grundig bort alt av mose, soppvekst og alger, samt løse sandpartikler.
 • Påfør 1-2 strøk TakSitt Grunning for Takstein.
 • Når grunningen er tørr påføres 2 strøk TakSitt Spesialmaling for Utvendige Tak.
 • Husk sikkerhet og bruk sko med myk såle og fallsikringssele når du jobber på taket.

Forarbeid steg for steg

 1. Før du går i gang med arbeidet er det viktig at du tar en vurdering av tilstanden til taket. Et tak som skal males må være intakt. Ser du skadet stein bør disse byttes før vask.
 2. Rengjør taket grundig med høytrykkspyler og vann. Legg noen filler over nedløpet i takrenna for å hindre at den fyller seg med mose.  Spyl bort alt av mose, soppvekst og alger, samt løse sandpartikler. Her er det viktig å komme godt til alle kriker og kroker så det ikke ligger igjen rester av mose og algevekst mellom stein og på endene. Skyll ut av takrenner og fjern fillene du har lagt i nedløpet. Vi anbefaler ikke bruk av vaskemidler hvis du gjør jobben selv, da disse bidrar til å gjøre underlaget svært glatt. Et trykk på minst 150 bar vil gjøre jobben like bra og det er tryggere når du skal bevege deg på taket. Det er viktig å gå nær nok med dysen på høytrykkspyleren for å få fjernet all sopp, mose og alger.
 3. Etter at taket er grundig rengjort og helt tørt, må det gjøres en vurdering om det egner seg for å males. Det kan enkelt gjøres ved å feste en teip med godt lim flere steder på taksteinen. Dersom det sitter løse partikler igjen på baksiden av teipen kan dette være en indikasjon på at taket er for gammelt og porøst og ikke egner seg til å males, men heller bør byttes. En annen indikasjon på at taket er for gammelt er at det ligger sand igjen i takrennene etter rengjøring eller taket har mange knekte takstein. Dersom det fortsatt fester seg løse partikler til teipen etter grunning, vil ikke malingen sitte på underlaget og taket bør heller byttes.

Påføring steg for steg

 1. Når taket er rent, fast og tørt er det klart for videre behandling. Et godt tips er å påføre Sopp og Algefjerner før grunning for å hindre videre begroing. Påfør deretter 1-2 strøk TakSitt Grunning for Takstein. Grunning gir godt grunnlag for vedheft, så mengde avgjøres av hvor sugende underlaget er. Pass på å påføre nok grunning på alle slitte felter og endene. For de fleste eldre tak med sugende underlag anbefales det 2 strøk.
 2. Når grunningen er tørr påføres 2 strøk TakSitt Spesialmaling for Utvendige Tak. Malingen kan påføres med rull eller høytrykksprøyte. Velger du rull brukes en pensel til å dekke ender og hjørner. Pass på å dekke alle kanter, ender og hjørner med maling. Jobb 2-3 steiner i bredden. Jobb ovenfra og nedover. Husk sikkerhet. Ikke tråkk i våt maling. Avslutt med å ta nederste kant av taket fra stige.
 3. Mal også gjerne takrenna når du først i gang. TakSitt Grunning for Metalltak eller Quick Bengalack Universal er perfekt for takrenner både av hardplast og metall.

Maling av nyere takstein

Tak av nyere dato hvor malingsfilmen fortsatt er intakt, bør ha en annen fremgangsmåte enn over.

 1. Rengjør taket grundig med Kraftvask for å matte ned overflaten. Pass også på å dekke til vinduer og glassflater for å beskytte og bevare disse. Skyll grundig med vann for å fjerne alle rester av kraftvasken. Bruk av vaskemidler på taket gjør underlaget svært glatt så det er viktig med god fallsikring, jobbe systematisk og unngå å tråkke i såpe. Bruk av lift kan være lurt til denne jobben eller overlate rengjøringen til profesjonelle.
 2. Når taket er fritt for smuss, skitt og mose er det klart for å påføre TakSitt Spesialmaling for Utvendige Tak. Taket skal ikke grunnes dersom malingsfilmen fortsatt er intakt. Stedvis bart eller sugende underlag uten intakt maling, påføres 1-2 strøk med TakSitt Grunning for Takstein. Påfør 2 strøk TakSitt Spesialmaling for Utvedinge Tak. Følg stegene for påføring av maling over.

Utstyrsliste

TakSitt Grunning for Takstein
TakSitt Spesialmaling for Utvendig Takstein
Høytrykkspyler med godt trykk
Sopp og Algefjerner
Fallsikringssele
Malingsrulle
Pensel
Høytrykksprøyte for raskere malejobb

Fremgangsmåte

Male metalltak

Metalltak kommer i mange former; Plater av stål og aluminium, bølgeblikk/korrugerte plater, taksteinimitasjon mm. Det meste kan males. Folierte plater skal ikke behandles.

Forarbeid steg for steg

Rengjør taket grundig med høytrykkspyler og vann. Spyl bort alt av mose, soppvekst og alger, samt løse sandpartikler. Synlige rustflater må stålbørstes ned til bart metall. Tidligere malte flater vaskes med Kraftvask i blandingsforhold 1:5 med vann. Skyll godt! Bruk av vaskemidler på taket gjør underlaget svært glatt så det er viktig med god fallsikring, jobbe systematisk og unngå å tråkke i såpe. Bruk av lift kan være lurt til denne jobben eller overlate rengjøringen til profesjonelle.

Påføring steg for steg

Når taket er rent og tørt er det klart for videre behandling. Bart metall behandles med 2 fyldige strøk TakSitt Grunning for Metalltak. Når grunningen har tørket påføres 2 strøk TakSitt Spesialmaling for Utvendige Tak.

Malingen kan påføres med rull eller høytrykksprøyte. Velger du rull brukes en pensel til å dekke ender og hjørner. Pass på å dekke alle kanter, ender og hjørner med maling. Jobb ovenfra og nedover. Ikke tråkk i våt maling. Avslutt med å ta nederste kant av taket fra stige.

Husk sikkerhet og bruk sko med myk såle og fallsikringssele. Unngå skader og bulker på tak med aluminiumsplater ved å gå der det er bæring under.

Utstyrsliste

TakSitt Grunning for Metalltak
TakSitt Spesialmaling for Utvendig Takstein
Høytrykkspyler med godt trykk
Sopp og Algefjerner
Stålbørste
Fallsikringssele
Malingsrulle
Pensel
Høytrykksprøyte for raskere malejobb

Fremgangsmåte

Male tak av eternitt

Eternitt er laget av asbest og sementblandinger. Fordi asbest er et helseskadelig materiale, har bruk av eternitt vært forbudt i Norge i mange år. Så lenge eternittplatene får stå uskadet er de imidlertid ufarlige. Det er først når man skal borre, banke eller sage i dem at de kan avgi asbest i luften.

Kort oppsummert

Eternitt vaskes og behandles på samme måte som takstein av sement, men med kun ett strøk TakSitt Grunning for Takstein. Når grunningen er tørr påføres 2 strøk TakSitt Spesialmaling for Utvendige Tak.

Forarbeid steg for steg

 1. Rengjør taket grundig med høytrykkspyler og vann. Legg noen filler over nedløpet i takrenna for å hindre at den fyller seg med mose. Spyl bort alt av mose, soppvekst og alger. Det viktig å komme godt til i alle kriker og kroker så det ikke ligger igjen rester av mose og algevekst mellom platene. Skyll ut av takrenner og fjern fillene du har lagt i nedløpet. Vi anbefaler ikke bruk av vaskemidler hvis du gjør jobben selv, da disse bidrar til å gjøre underlaget svært glatt. Et trykk på minst 150 bar vil gjøre jobben like bra og det er tryggere når du skal bevege deg på taket. En annen viktig sikkerhetsfaktor er å benytte fallsikringssele når du jobber.
 2. Påfør 1 strøk TakSitt Grunning for Takstein.

Påføring steg for steg

 1. Påfør 2 strøk TakSitt Spesialmaling for Utvendige Tak. Malingen kan påføres med rull eller høytrykksprøyte. Velger du rull brukes en pensel til å dekke ender og hjørner. Pass på å dekke alle kanter, ender og hjørner med maling. Jobb 2-3 plater i bredden. Jobb ovenfra og nedover. Husk sikkerhet. Ikke tråkk i våt maling. Avslutt med å ta nederste kant av taket fra stige.

Utstyrsliste

TakSitt Grunning for Takstein
TakSitt Spesialmaling for Utvendig Takstein
Høytrykkspyler med godt trykk
Sopp og Algefjerner
Fallsikringssele
Malingsrulle
Pensel
Høytrykksprøyte for raskere malejobb

Fremgangsmåte

Asfalt takpapp

Takpapp kjennetegnes ved at det er store ruller som legges med overlapp og asfaltlimes med varme.

Forarbeid steg for steg

Sprekker i belegg, skjøter og rundt beslag tettes med egnet fugemasse. Taket børstes grundig for å fjerne alt løst materiale, mose og alger. Steder som har vært begrodd med mose eller alger behandles med Sopp- og Algefjerner.

Påføring steg for steg

Når taket er tørt påføres 2 strøk TakSitt Spesialmaling for Utvendige Tak med rull eller høytrykksprøyte

Utstyrsliste

TakSitt Spesialmaling for Utvendig Takstein
Fallsikringssele
Kost
Malingsrulle
Pensel
Høytrykksprøyte for raskere malejobb

Se video

Se fremgangsmåte

Denne videoen viser deg hvordan du går frem for best resultat ved bruk av TakSitt sine produkter på ditt tak.