Logo Taksitt Play

Spørsmål og svar

Forarbeid

Må jeg rengjøre taket først?

Ja. Mose, soppvekst, alger og løse sandpartikler må fjernes for at behandlingen skal få god heft og et varig resultat. Vi anbefaler å kun bruke høytrykkspyler og vann, da såperester er med på å hindre vedheft.

Hva må jeg gjøre før maling og grunning?

Vask taket grundig med høytrykkspyler og vann, og bytt evt. skadet takstein. Det er viktig at all mose, alger og sopp fjernes helt.

TakSitt: Slik gjør du »

Generelt

Hvor lenge er taket beskyttet med TakSitt?

Hvis jobben er utført på riktig måte og taket ikke er skadet, så holder taket seg fint i ca 10 nye år.

Når er riktig tid for å behandle taket?

Takstein kan behandles så lenge det er mer enn 10oC. Unngå å male i direkte sollys. Ikke påfør maling ved fare for duggfall eller regn på tørkende maling.

Metallplater kan vaskes og grunnes så lenge underlaget er tørt og rimfritt, men toppstrøket TakSitt Spesialmaling for Utvendige Tak må påføres ved minst 10oC. Velg kjølige eller overskyede dager for maling av metalltak. Da unngår du skjolder på grunn av for rask tørking.

Hvordan hindrer jeg at mose og løv tetter takrennene under vask?

Legg filler i nedløpet, så unngår du tette takrenner mens du vasker.

Hvor lang tid trenger jeg på å male taket?

Mange bruker to dager på å fornye taket til en alminnelig bolig. Den første dagen settes av til vask, og den andre til grunning og maling. Beregn tre dager til metalltak pga ekstra tørketid.

Kan jeg rehabilitere taket mitt selv, eller trenger jeg håndverkere for å gjøre det?

TakSitt er enkel å bruke, slik at du kan gjøre hele jobben selv. Alt du trenger er en god høystrykkspyler for rengjøring og pensel og rulle for påføring. Det går raskere om du bruker høytrykksprøyte til å påføre maling, men rulle og pensel fungerer helt fint.

I tillegg finnes det mange svært dyktige håndverkere som kan hjelpe deg.

Hva skal jeg se etter for å vurdere om taket kan males eller må byttes ut?

Taket må være i god teknisk stand. Det du kan se etter er om takstein er hele. Finner du enkelte knekte takstein kan disse enkelt byttes ut og så male hele taket. Hvis det er svært mange knekte takstein, eller hvis de knekker når du går på dem, er det på tide å bytte ut all takstein.

Skal jeg bytte ut taket eller male med TakSitt?

Hvis taket er i teknisk god stand og beskytter huset så kan du male med TakSitt for at utseende blir som nytt! Taket beskyttes for mange nye år.

Hvordan fungerer TakSitt?

Hustak utsettes for kraftig slitasje og errodering fra sol, regn, snø og forurensning. Får takstein først skader kan de lett knekke på grunn av frostsprengning. TakSitt Spesialmaling for Utvendige Tak skaper en beskyttende film som hindrer fukt og begroing i å skade taket. I tillegg fornyes taket og får det til å se som nytt ut.

Grunning

Kan jeg bytte farge på taket?

Ja, det kan du. Men etter ca 10 år vil fargen fra underlaget begynne å synes.

Hvor mange liter grunning trenger jeg?

For takstein anbefaler vi 5–7 m2 per liter per strøk. For metall anbefaler vi 8–10 m2 per liter per strøk. TakSitt Grunning for Takstein og TakSitt Grunning for Metalltak kommer i 3 og 10 liter emballasje.

Hvilken farge maling skal jeg velge?

Velg mellom rød, grå eller sort farge etter din preferanse. Det mest langvarige resultatet får du om du fortsetter med den fargen taksteinen allerede har. Dette fordi TakSitt er laget for å erodere sakte over mange år. Etter hvert (ca 10 år) vil dermed fargen fra underlaget begynne å synes.

Hvor mange strøk grunning anbefales?

Vi anbefaler 1–2 strøk for takstein, avhengig av underlagets beskaffenhet. For underlag av eternitt er det nok med ett strøk. Metalltak av bart metall behandles med to fyldige strøk TakSitt Grunning for Metalltak. Asfalt takpapp skal heller ikke grunnes men børstes.

Må taket grunnes?

Takstein og bart metalltak må grunnes. TakSitt Grunning for Metalltak hindrer rust, mens TakSitt Grunning for Takstein metter porøs stein og sikrer godt vedheft. I tillegg inneholder den fungicider som hindrer at mose og sopp gror videre og skader steinen. Vasking og grunning før maling er avgjørende for at resultatet holder i lang tid.

Asfalt Takpapp grunnes ikke, men rengjøres med børste.

Malt metalltak trenger heller ikke grunnes, men rengjøres med BUTINOX kraftvask.

Maling

Hvilken tørketid har TakSitt?

TAKSITT Spesialmaling for Utvendige Tak er støvtørr etter ca 1 time og overmalbar etter ca 4 timer.

Hvor mye maling skal jeg beregne?

Vi anbefaler 4–8 m2 per liter per strøk avhengig av underlaget. TakSitt Spesialmaling for utvendige tak kommer i 3 og 10 liter emballasje.

Kan jeg male takrenner?

Ja, mal gjerne takrenner og beslag. TakSitt Grunning for Metalltak er perfekt for takrenner og beslag av både plast og metall.

Når kan jeg male andre strøk?

TakSitt Spesialmaling for Utvendige Tak er overmalbar etter 4 timer (ved 50% relativ luftfuktighet).

Pris

Hva koster det å legge nytt tak vs male taket?

Et enkelt regnestykke sier at det koster ca 5.000,- kr å kjøpe maling og grunning til et tak på 80kvm. Skal du legge nytt tak er det mange faktorer som påvirker prisen: type takstein, lekter/papp/underlag, container for å frakte gammel takstein til avfallsdepot osv. Hvis vi kun regner på den aller billigste taksteinen og underlag koster dette minimum kr 17.000,- kr.

Maling av et eksisterende tak er utvilsomt billigere enn å legge nytt. I tillegg er det betraktelig mindre og lettere arbeid. Du slipper å fjerne all gammel takstein og underlag, leie container, frakt, samt bære alle ny takstein opp på taket.

Alt i alt er det langt enklere å male gammel takstein, og så får du nye 10 års levetid for taket ditt.

Sikring

Hvordan gå på aluminiumsplater?

Tråkk der det er bæring under og unngå å lage bulker og skader.

Hvordan jobbe trygt på taket?

Bruk fallsikring og tau. Taket blir farlig glatt når mose og alger blir vått. Jobb metodisk og lag en trygg gangbane ved å vaske foran deg. Pass på å bare gå der det enten er helt tørt, eller der det er vasket helt rent. Fest høytrykkspyleren på taket slik at du har frie hender. Ikke tråkk i våt maling.

Flere tips og råd »

Underlag

Må jeg fjerne rust?

Ja, synlige rustflater må stålbørstes ned til bart metall. Tidligere malte flater vaskes med BUTINOX Kraftvask. Bart metall behandles med 2 fyldige strøk TAKSITT Grunning for Metalltak. Når grunningen har tørket påføres 2 strøk TAKSITT Spesialmaling for Utvendige Tak.

Hva gjør jeg med metalltak som flasser?

Maling som flasser må skrapes bort med stålbørste. Deretter må taket vaskes helt rent med høytrykkspyler, før det grunnes og males på nytt.

Hva gjør jeg med skadet takstein?

Skadet eller knekt takstein byttes ut før vask av taket. Sjekk også taket etter vask og bytt ut om noen flere stein har blitt skadet. Deretter er taket klart for grunning og maling.

Kan jeg male bølgeblikk og stål?

Metall kommer i mange former; aluminiumsplater, bølgeblikk/korrugerte plater, taksteinimitasjon og mer. Det meste kan males. Ståltak ruster lettere enn bølgeblikk, så det er mer nøye med mer forarbeid og grunning.

Folierte plater skal ikke behandles, da folien hindrer vedheft.

Les mer om behandling av metall »

Kan jeg male Eternitt / Supereternitt?

Eternitt kan males og behandles likt som takstein. Materialet er laget av asbest og sementblandinger. Grunnet helsefare har materialet vært forbudt i mange år, men er ufarlig så lenge eternittplatene får stå i fred. Det er først når man skal borre, banke eller sage i dem at det kan avgi asbest i luften. (Les mer om Eternitt »)

Supereternitt skal ikke males. Materialet har ofte en veldig glatt og hard overflate som det kan være svært vanskelig å få malingen til å sitte på. (Les mer om Supereternitt »)

Kan jeg male Asfalt Takpapp?

Asfalt Takpapp kan fint males med TakSitt, se mer om hvordan på våre tekniske datablader. Takpapp kjennetegnes ved at det er store ruller som legges med overlapp og asfaltlimes med varme. (Les mer om Asfalt Takpapp »)

Kan jeg male Shingel?

Shingel bør ikke males. Taket kjennetegnes ved at det legges i overlapp og ikke er hellimt. Overlappen skal ha lufting. Males dette tettes luftingen. (Les mer om Shingel »)

Kan jeg male glasert stein/tegl?

Nei, vi anbefaler ikke å male på glasert stein/tegl eller murstein. Tegltak har en svært glatt overflate som hindrer vedheft.

Hvilke underlag er egnet for TakSitt?

TakSitt-serien er spesielt utviklet for takstein og metalltak Se for øvrig tekniske datablader for mer informasjon.

Verktøy & Utstyr

Hvordan rengjøre utstyret etter behandling?

Bruk vann og Butinox Penselrens for rengjøring av pensel og rulle på TakSitt Spesialmaling for Utvendige Tak og TakSitt Grunning for Takstein. TakSitt Grunning for Metalltak er oljebasert så der skal utstyr rengjøres med whitesprit.  Les også Tekniske datablader for mer informasjon.

Hva trenger jeg av verktøy?

Du trenger rulle og pensel for å påføre malingen. Vi anbefaler Jordan Perfect 25 cm rulle for grove underlag og Jordan Perfect ute pensel, vinklet. Disse kan kobles på et forlengerskaft slik at du kan stå oppreist mens du maler.

Høytrykkssprøyte vil lette og effektivisere jobben. Det har kommet noen fine høytrykksprøyter i det siste som er rimelige og gode å bruke. Pass bare på at den har en lang slange slik at du kan jobbe fritt på taket.

Du trenger også høytrykkspyler til forarbeidet, samt fallsikringssele og tau for å jobbe trygt. Hansker er praktisk for å beskytte hendene dine mot den grove taksteinen, men ikke pålagt.

Miljø / avfall / oppbevaring

Hvordan skal maling og grunning oppbevares?

TakSitt Spesialmaling og Grunning for Takstein må oppbevares frostfritt. TakSitt Grunning for Metalltak tåler frost.

Hva gjør jeg med overflødig maling?

Rester av flytende maling og grunning leveres til lokal miljøstasjon og må ikke tømmes i kloakkløp. Bedrifter kan levere tomme spann til tomtogtort.no

Er TakSitt-produktene miljøvennlige?

Det er mer miljøvennlig å vedlikeholde taket enn å skifte til nytt. Du sparer miljøet for å kaste gammel takstein, samt transport til avfallsdepot.

Alle produktene til takstein er vanntynnbare og miljøvennlige. Plastemballasjen er mer miljøvennlig enn metall, og merket med Grønt Punkt.