Forarbeid

Ja, det er veldig viktig. Mose, soppvekst, alger og løse sandpartikler må fjernes for at behandlingen skal få god heft og et varig resultat. Ved rengjøring av sementtakstein anbefaler vi å kun bruke høytrykkspyler og vann, da bruk av såpe kan gjøre taket svært glatt. For å fjerne all skitt, sopp og mose anbefaler vi en høytrykkspyler med et trykk på minst 150 bar og at du jobber med vannstrålen tett på taket.

Vask taket grundig med høytrykkspyler og vann, og bytt eventuelt skadet takstein. Det er viktig at all mose, alger og sopp fjernes helt. Et godt tips er å påføre Sopp og Algefjerner før grunning for å hindre videre begroing.

Noen tak kan rett og slett være for gamle og porøse for å males. Dette sjekker du enkelt ved å feste en teip med sterkt lim på baksiden til taksteinen etter rengjøring. Dersom det sitter rester av sand og partikler igjen på teipen når du tar den av, er det stor sjanse for at taket er for gammelt og porøst til å males og heller bør byttes. Er du usikker på om ditt tak egner seg til å males kan du påføre 2 strøk med TakSitt Grunning for Takstein og gjøre samme teiptest etter grunning. Dersom det nå ikke sitter rester av stein igjen i teipen er dette en indikasjon på at taket kan males. Et annet tegn på at taket ikke egner seg til å males er at det ligger store mengder sand igjen i takrennen etter rengjøring.

Grunning

Gammel og slitt takstein og bart metalltak må grunnes. TakSitt Grunning for Metalltak hindrer rust, mens TakSitt Grunning for Takstein metter porøs stein og sikrer god vedheft. I tillegg inneholder den fungicider som hindrer at mose og sopp gror videre og skader steinen. Vasking og grunning før maling er avgjørende for et holdbart resultat.

Takstein med intakt malingsfilm skal ikke grunnes, kun rengjøres med Kraftvask og etterspyles før påføring av TakSitt Spesialmaling for Utvendige Tak.

Asfalt Takpapp grunnes ikke, men rengjøres med børste.

Malt metalltak trenger heller ikke grunnes, men rengjøres med Kraftvask.

Vi anbefaler 1–2 strøk for takstein, avhengig av underlagets tilstand. TakSitt Grunning for Takstein gir godt grunnlag for vedheft, så mengde avgjøres av hvor sugende underlaget er. Husk å dekke ender og kanter godt. For de fleste eldre tak med sugende underlag anbefales det 2 strøk. For underlag av eternitt er det nok med ett strøk grunning . Metalltak av bart metall behandles med to fyldige strøk TakSitt Grunning for Metalltak. Asfalt takpapp skal ikke grunnes, men børstes.

For takstein anbefaler vi 5–7 m2 per liter per strøk. For metall anbefaler vi 8–10 m2 per liter per strøk. TakSitt Grunning for Takstein kommer i 3 og 10 liter emballasje. TakSitt Grunning for Metalltak kommer i 10 liter.

TakSitt Grunning for Takstein bør ikke stå for lenge alene før påføring av TakSitt Spesialmaling for Utvendige Tak. Grunningen er overmalbar etter ca. 4 timer. Taket bør males kort tid etter grunning, gjerne dagen etter. Rekker du ikke påføre malingen kort tid etter grunning, må taket grunnes på nytt.

Maling

Ja, det kan du. Men etter ca. 10 år vil fargen fra underlaget begynne å komme til syne igjen.

Velg mellom Sort eller Rød farge etter din preferanse. Det mest langvarige resultatet får du om du fortsetter med den fargen taksteinen allerede har. Dette fordi TakSitt er laget for å erodere (brytes ned) sakte over mange år. Etter hvert (ca. 10 år) vil dermed fargen fra underlaget begynne å synes.

TakSitt Spesialmaling for Utvendige Tak er støvtørr etter ca. 1 time og overmalbar etter ca. 4 timer (ved 50 % relativ luftfuktighet).

Vi anbefaler 4–8 m2 per liter per strøk, avhengig av underlaget. TakSitt Spesialmaling for Utvendige Tak kommer i 3 og 10 liter emballasje.

TakSitt Spesialmaling for Utvendige Tak er overmalbar etter 4 timer (ved 50 % relativ luftfuktighet).

Ja, mal gjerne takrenner og beslag når du først er i gang. TakSitt Grunning for Metalltak er perfekt for takrenner og beslag av både plast og metall. Quick Bengalack Universal egner seg også veldig godt til å male takrennene. Malingen kommer i blank og silkematt glans.

Underlag

TakSitt-serien er spesielt utviklet for å male takstein og metalltak. Mer info finner du under Fremgangsmåte  eller se tekniske datablader for mer informasjon.

Skadet eller knekt takstein byttes ut før vask av taket. Sjekk også taket etter vask og bytt ut om noen flere stein har blitt skadet. Er det mange knekte takstein, kan dette være en indikasjon på at taket er for gammelt og porøst for å males, og heller bør byttes. Se også spørsmål under Forarbeid.

Maling som flasser må skrapes bort med stålbørste. Deretter må taket vaskes helt rent med høytrykkspyler, før det grunnes og males på nytt.

Metall kommer i mange former; aluminiumsplater, bølgeblikk/korrugerte plater, taksteinimitasjon og mer. Det meste kan males. Ståltak ruster lettere enn bølgeblikk, så det er mer nøye med mer forarbeid og grunning.

Ja, synlige rustflater må stålbørstes ned til bart metall. Tidligere malte flater vaskes med Kraftvask. Bart metall behandles med 2 fyldige strøk TakSitt Grunning for Metalltak. Når grunningen har tørket påføres 2 strøk TakSitt Spesialmaling for Utvendige Tak.

Eternitt kan males og behandles likt som takstein. Materialet er laget av asbest og sementblandinger. Grunnet helsefare har materialet vært forbudt i mange år, men det finnes fortsatt på en del eldre bygninger. Det er ufarlig så lenge eternittplatene får stå i fred. Det er først når man skal borre, banke eller sage i dem at det kan avgi asbest i luften. Se mer om underlag i fanen  Fremgangsmåte

Supereternitt skal ikke males. Materialet har ofte en veldig glatt og hard overflate som det kan være svært vanskelig å få malingen til å sitte på.

Asfalt Takpapp kan fint males med TakSitt, se mer i fanen Fremgangsmåte eller tekniske datablader. Takpapp kjennetegnes ved at det er store ruller som legges med overlapp og asfaltlimes med varme.

Shingel bør ikke males. Taket kjennetegnes ved at det legges i overlapp og ikke er hellimt. Overlappen skal ha lufting. Males dette, tettes luftingen.

Nei, vi anbefaler ikke å male på glasert stein/tegl eller murstein. Tegltak har en svært glatt overflate som hindrer vedheft.

Generelt

Hvis jobben er utført på riktig måte og taket ikke er skadet, så holder taket seg fint i ca. 10 nye år.

Takstein kan behandles så lenge det er mer enn 10 oC. Unngå å male i direkte sollys. Ikke påfør maling om det er fare for duggfall eller regn på tørkende maling.

Metallplater kan vaskes og grunnes så lenge underlaget er tørt og rimfritt, men toppstrøket TakSitt Spesialmaling for Utvendige Tak må påføres ved minst 10 oC. Velg kjølige eller overskyede dager for maling av metalltak. Da unngår du skjolder på grunn av for rask tørking.

Legg filler i nedløpet, så unngår du tette takrenner mens du vasker.

Mange bruker to dager på å fornye taket til en alminnelig bolig. Den første dagen settes av til vask, og den andre til grunning og maling. Beregn tre dager til metalltak pga. ekstra tørketid.

TakSitt er enkel å bruke, slik at du kan gjøre hele jobben selv. Alt du trenger er en god høystrykkspyler for rengjøring og pensel og rulle for påføring. Det går raskere om du bruker høytrykksprøyte til å påføre maling, men rulle og pensel fungerer helt fint.

I tillegg finnes det mange svært dyktige håndverkere som kan hjelpe deg.

Taket må være i god teknisk stand. Det du kan se etter er om taksteinene er hele. Finner du enkelte knekte takstein kan disse enkelt byttes ut, og så male hele taket. Hvis det er svært mange knekte takstein, eller hvis de knekker når du går på dem, er det på tide å bytte ut all takstein.

Er du usikker på om taket er for gammelt til å males, anbefaler vi å feste en teip med godt lim flere steder på taksteinene etter vask. Dersom det sitter løse partikler igjen på baksiden av teipen, kan dette være en indikasjon på at taket er for gammelt og porøst. I tilfelle egner det seg ikke til å males, men bør heller byttes. En annen indikasjon på at taket er for gammelt, er at det ligger sand igjen i takrennene etter rengjøring.

Hvis taket er i teknisk god stand og beskytter huset, så kan du male med TakSitt for at utseendet blir som nytt! Taket beskyttes for mange nye år.

Hustak utsettes for kraftig slitasje og erodering (forvitring) fra sol, regn, snø og forurensning. Får taksteinen først skader, kan de lett knekke på grunn av frostsprengning. TakSitt Spesialmaling for Utvendige Tak skaper en beskyttende film som hindrer fukt og begroing i å skade taket. I tillegg fornyes taket og får det til å se som nytt ut.

Pris på takfornying

Det er vanskelig å gi en nøyaktig pris for å vurdere om du skal male taket eller legge nytt tak. Pris for å male taket avhenger av størrelsen på taket du har. Skal du legge nytt tak er det mange flere faktorer som påvirker prisen: type takstein, lekter/papp/underlag, container for å frakte gammel takstein til avfallsdepot osv. Maling av et eksisterende tak er utvilsomt billigere enn å legge nytt. I tillegg er det betraktelig mindre og lettere arbeid. Du slipper å fjerne all gammel takstein og underlag, leie container, frakt, samt bære all ny takstein opp på taket.

Alt i alt er det langt enklere å male gammel takstein, og så får du nye 10 års levetid for taket ditt.

Verktøy og utstyr

Du trenger rulle og pensel for å påføre malingen. Vi anbefaler Jordan Perfect 25 cm rulle for grove underlag og Jordan Perfect ute pensel, vinklet. Disse kan kobles på et forlengerskaft slik at du kan stå oppreist mens du maler.

Høytrykkssprøyte vil lette og effektivisere jobben. Det har kommet noen fine høytrykksprøyter i det siste som er rimelige og gode å bruke. Pass bare på at den har en lang slange slik at du kan jobbe fritt på taket.

Du trenger også en kraftig høytrykkspyler til forarbeidet med minst 150 bar trykk. I tillegg trenger du fallsikringssele og tau for å jobbe trygt. Hansker er praktisk for å beskytte hendene dine mot den grove taksteinen, men ikke pålagt.

Bruk vann og gjerne Penselrens for rengjøring av pensel og rulle på TakSitt Spesialmaling for Utvendige Tak og TakSitt Grunning for Takstein. TakSitt Grunning for Metalltak er oljebasert, så der skal utstyr rengjøres med white spirit. Les også Tekniske datablader for mer informasjon.

Sikring

Bruk fallsikring og tau. Taket blir farlig glatt når mose og alger blir vått. Jobb metodisk og lag en trygg gangbane ved å vaske foran deg. Pass på å bare gå der det enten er helt tørt, eller der det er vasket helt rent. Fest høytrykkspyleren på taket slik at du har frie hender. Ikke tråkk i våt maling.

Bruk sko med myke såler som ikke sklir på taket. Tråkk på toppen av buen til taksteinen, der er de sterkest. Unngå skader og bulker på tak med aluminiumsplater ved å gå der det er bæring under. Jobb metodisk og lag en trygg gangbane ved å vaske foran deg. Pass på å bare gå der det enten er helt tørt, eller der det er vasket helt rent.

Miljø, avfall og oppbevaring

TakSitt Spesialmaling og Grunning for Takstein må oppbevares frostfritt. TakSitt Grunning for Metalltak tåler frost.

Rester av flytende maling og grunning leveres til lokal miljøstasjon og må ikke tømmes i kloakkløp. Bedrifter kan levere tomme spann til tomtogtort.no

Det er mer miljøvennlig å vedlikeholde taket enn å skifte til nytt. Du sparer miljøet for å kaste gammel takstein, samt transport til avfallsdepot.

Alle produktene til takstein er vanntynnbare og miljøvennlige. Plastemballasjen er mer miljøvennlig enn metall, og merket med Grønt Punkt.