Slik sjekker du om taket kan males

Et tak som skal males må være fast, rent og tørt. Vi anbefaler å sjekke om taksteinen er intakt eller porøs før du går videre til grunning og maling.

Forleng levetiden til taket

Et normalt hustak har lang levetid, og ved godt vedlikehold kan det gjerne kan gå opp mot 30 år før du trenger å bytte det ut. De aller fleste tak kan males, kanskje bortsett fra teglstein, shingel og glasert takstein.

TakSitt Spesialmaling for Utvendige Tak er spesialutviklet for å forlenge levetiden til taket. Malingen beskytter mot forvitring og frostskader, og frisker opp totalinntrykket av huset. Du sparer også både penger og miljøet ved å male fremfor å bytte takstein. Det er mye hyggeligere når taket er i orden.

Som alltid er det grunnarbeidet som avgjør hvor godt resultatet blir. Gjør en tilstandsvurdering av taket samtidig som du vasker for å vurdere om taket er egnet til å males. Et tak som er intakt, uten for mange knekte takstein eller porøs overflate, er veldig godt egnet for å males.

Start med en grundig vask med en kraftig høytrykkspyler med et trykk på minst 150 bar. Gå nærme nok med strålen, slik at du er sikker på at det som har grodd ned i underlaget også blir fjernet. Sørg for å fjerne all mose, soppvekster og alger. Et godt tips er å legge filler i nedløpet i takrennene for å hindre at de fyller seg med mose før du vasker. Skadet stein bør også erstattes med nye før vask. Når hele taket er vasket, spyles takrennene rene og fillene i nedløpet fjernes.

Fast, rent og tørt

Et tak som skal males må være fast, rent og tørt. Du bør sjekke om taksteinen er hel eller om den har blitt porøs før du går videre til grunning og maling. En sjekk av takets tilstand gjøres enkelt ved å feste en teip med godt lim flere steder på taksteinen. Dersom det sitter igjen løse partikler på baksiden av teipen, kan dette være en indikasjon på at taksteinen er for gammel og sprø til å males, og heller bør byttes. En annen indikasjon på at taksteinen kanskje ikke egner seg for å males, er at det ligger igjen mye sand i takrennen etter vask.

Er du i tvil om tilstanden på taket, kan du påføre 2 strøk TakSitt Grunning for Takstein. Dette produktet har i oppgave å binde underlaget før påføring av maling. Dersom taket ikke lenger avgir løse partikler på teipen, er det klart for påføring av 2 strøk TakSitt Spesialmaling for takstein.