Logo Taksitt Play

Slik gjør du

Ingen sak å vedlikeholde tak

Kan du male vegger, kan du også male taket med TakSitt. Det er enklere enn du tror. Som alltid er det grunnarbeidet som avgjør hvor godt resultatet blir.

Taket har stått ute i mange år, så det trenger en skikkelig rengjøring før du begynner å male. Følg disse punktene, så blir det bra!

Vask først med en god høytrykkspyler og vann

  1. Legg noen filler over nedløpet i takrenna for å hindre at den fyller seg med mose. Ser du skadet stein bør disse erstattes før vask.
  2. Fest høytrykkspyleren på taket, slik at du kun holder i slangen.
  3. Spyl veldig grundig med høytrykk­spyleren og sørg for å fjerne all mose, soppvekst og alger.
  4. Når taket er ferdig vasket, gå over og skyll bort mose og andre løse partikler.
  5. Skyll ut av takrenner og fjern fillene du har lagt i nedløpet.
  6. Sjekk at taket er rent og uskadet. Bytt eventuelt ut skadet takstein.
Spyling av renne

Sørg for at høytrykkspyler fjerner all mose, soppvekst, alger og løse elementer.

Slik påfører du grunning og maling

  1. Rull på maling og bruk pensel for å sikre at nedre kant og hjørner dekkes godt med maling. Du kan gjerne bruke høytrykksprøyte — det går raskere.
  2. Jobb 2-3 steiner i bredden. Jobb ovenfra og nedover.
  3. Husk sikkerhet. Ikke tråkk i våt maling.
  4. Avslutt med å ta nederste kant av taket fra stige. Mal også gjerne takrenna når du først er der. TakSitt Grunning for Metalltak er perfekt for takrenner både av plast og metall.

Høytrykksprøyte går raskest men du kan gjerne bruke rulle og pensel.

Tips & råd

Unngå tette takrenner

Legg filler i nedløpet til takrenner før du vasker for å hindre at de tetter seg med mose.

Tråkk forsiktig

Bruk sko med myke såler som ikke sklir på taket. Tråkk på toppen av buen til taksteinen, der er de sterkest. Unngå skader og bulker på tak med aluminiumsplater ved å gå der det er bæring under.

Bruk sikring

Bruk fallsikringssele og sikkerhetsutstyr når du beveger deg på taket. Fest tau et trygt sted. Fest høytrykkspyleren til taket slik at du får større frihet til å arbeide.

Velg kjølige dager

Metalltak bør helst males på litt kjølige eller overskyede dager for å unngå skjolder på grunn av for rask tørking.

Bytt ut skadet takstein

Et tak som er i teknisk god stand holder seg i opp til ti år ekstra etter behandling med TakSitt.

Gå trygt - lag gangbane

Mose og alger blir farlig glatte når det er vått. Lag en trygg gangbane ved å vaske foran deg. Jobb metodisk i felt og pass på å bare gå der det enten er helt tørt, eller der det er vasket helt rent.

Gangbane
Jobb metodisk og trygt